Hírek

Bejelentési kötelezettség

vissza a hirekhez

Magyarok bejelentési kötelezettsége külföldre távozás esetén

Ideiglenesen vagy véglegesen külföldre távozó magyar állampolgár bejelentési kötelezettsége

Gyakran felmerülõ kérdés, hogy van-e bejelentési kötelezettsége a magánszemélynek, ha munkavállalás céljából külföldre távozik?


1. Az állami adóhatóság felé akkor kell a magánszemélynek bejelentést teljesítenie, ha korábban saját maga után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, volt kötelezett.


Amennyiben a magánszemély külföldre távozik, és ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, figyelemmel
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekre, vagy
  • a Magyarország által kötött nemzetközi egyezményekre,
akkor mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.


Ilyen esetben az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megszûnését 15 napon belül kell bejelentenie. A bejelentésre 2017. évben a 17T1011 Adat és változásbejelentõ lap szolgál, mely letölthetõ honlapunkról (www.nav.gov.hu) vagy beszerezhetõ ügyfélszolgálatainkon.


A nyomtatvány és a kitöltési útmutató honlapunkon a Nyomtatványkitöltõ programok/Nyomtatványkitöltõ programok menüponton belül érhetõ el.


A nyomtatványhoz minden esetben mellékelni kell a további egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolást (pl. a más tagállamban fennálló biztosítás igazolását szolgáló okiratot, az ún. A1-es igazolást).


2. Ha a magánszemély a külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, adóügyeit lezárandó, kérheti a személyi jövedelemadó soron kívüli megállapítását, tekintettel az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 131. § (5) bekezdésére. Az adó soron kívüli megállapítása egy lehetõség, nem kötelezõ azzal élni, hiszen fõ szabály szerint a magánszemélyek jövedelemadójáról az adóévet követõ év május 20. napjáig kell a bevallást benyújtani.


Abban az esetben, ha a magánszemély olyan országba (állam területére) megy dolgozni, amellyel Magyarországnak van hatályos és alkalmazható adóegyezménye a kettõs adóztatás elkerülésérõl, akkor a megszerzett jövedelemmel összefüggésben az egyezmény szabályait kell alkalmazni. Az adóegyezmények fõ szabály szerint úgy rendelkeznek, hogy a munkaviszonyból (nem önálló tevékenységbõl) származó jövedelem abban az államban adóztatható, ahol a munkavégzés történik. A magyar magánszemély által külföldön végzett munka ellenértékeként megszerzett jövedelem tehát külföldön adóztatható.


Felhívjuk azonban a figyelmet arra, ha a magánszemély pl. a magyarországi ingatlana bérbeadásából jövedelemre tesz szert, akkor az után Magyarországon keletkezik személyi jövedelemadó (és esetlegesen egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettsége.


Azt a tényt pedig, hogy valaki Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselõnél (személyesen vagy elektronikus azonosítást követõen elektronikus kapcsolattartás útján) kell bejelenteni.


3. Egyebekben a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése alapján az a TAJ számmal rendelkezõ személy, aki
  • valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartozó magyar állampolgár
köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszûnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak.


A bejelentéssel kapcsolatban bõvebb információ, valamint az erre a célra rendszeresített nyomtatvány a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ honlapján (www.neak.gov.hu) érhetõ el.


 


2017.08.01. www.nav.gov.huvissza a hirekhez