Hírek

Családi adókedvezmény

vissza a hirekhez

Családi adókedvezmény évközi változása

Év közben is megszûnhet a családi kedvezményre való jogosultság


A középiskolai tanulmányaikat befejezõ diákok után már nem jár a családi kedvezmény. A családi kedvezményt azon gyermekek után lehet igénybe venni, akikre tekintettel családi pótlékot folyósítanak.
A középiskolát befejezõ gyermekek után azonban – a Magyar Államkincstár határozatában feltüntetett idõponttól – már nem jár a családi pótlék. Az ellátásra való jogosultság megszûnésére tekintettel a gyermek után már nem lehet igénybe venni a családi kedvezményt.A középiskolás gyermek után a tanév végétõl már nem jár családi pótlék, ezért a családi kedvezményt addig érvényesítõ szülõ köteles a munkáltatója felé ezt jelezni, azaz a családi kedvezményrõl szóló adóelõleg-nyilatkozatát módosítani vagy visszavonni. Ellenkezõ esetben a középiskolás gyermek után év közben igénybe vett szja-kedvezményt az éves szja-bevallás benyújtásával egyidejûleg meg kell fizetni.


Abban az esetben, ha a gyermek felsõoktatási intézményben tanul tovább, és van(nak) kisebb testvére(i), akkor õt a hallgatói jogviszonyának kezdetétõl a testvérei után járó családi kedvezmény összegének számítása során – pl. hogy a család háromgyermekesnek minõsül-e – eltartottként figyelembe lehet venni.


Sütõné Harasta Krisztina
okleveles közgazdász
mérlegképes könyvelõ, adótanácsadó
vissza a hirekhez