Hírek

Az adózót megilletõ általános forgalmi adó kiutalásának idõpontja

vissza a hirekhez

Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl a 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjérõl (Artv.) melléklete vagy külön törvény rendelkezik.

A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni. (Artv. 37.§)


Az általános forgalmi adóra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy jobban jár a vállalkozás, ha az áfa-bevallásban a visszaigényelhetõ adó sorba beállított áfa-t nem kérjük kiutalásra, majd a bevallás NAV adó-folyószámlán történõ felkönyvelését követõen a 1617-es nyomtatványon kérjük a bankszámlára történõ kiutalását. Ha ilyen módon járunk el, akkor 75 nap helyett 30 nap lesz a kiutalás idõpontja. A NAV persze a határidõ utolsó napján teljesíti a kifizetést, de így is 35 nappal korábban jut a vállalkozás a pénzéhez.


Az általános forgalmi adó kiutalásának idõpontja lerövidülhet az Art. 37.§ (4a) bekezdése szerint a visszaigényelt áfa-t a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhetõ áfa összege az 1MFt-ot meghaladja 45 napon belül utalja ki az adóhivatal, amennyiben az adózó az általános forgalmi adó áthárítása jogalapot teremtõ minden ügylet számlákban feltüntetett ellenértének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette, vagy tartozása egészében más módon megszûnt, és a feltétel fennállásáról az adózó a bevallásban nyilatkozik. (Áfa bevallás 1665A lap (D) részében X-t kell tenni)


Nagyon fontos átgondolni, hogy bejelöljük-e az áfa bevalláson a nyilatkozatot, mivel  az adózó a késõbbiekben sem a bevallás helyesbítésével, sem önellenõrzéssel nem tudja azt módosítani!


Ha késõbbiekben, egy esetleges NAV áfa-ellenõrzés kapcsán bebizonyosodik, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat került beküldésre, súlyos jogkövetkezménnyel kell számolni, azaz, ha az adózó a bevallásban olyan számla után  érvényesít adólevonási jogot, mely számla ellenértéke a bevallás benyújtásának napjáig nem került kiegyenlítésre,  akkor az adóhatóság magánszemély adózó esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírságot szab ki. 75 napra változik továbbá a visszaigénylés kiutalási határideje. Jó tudni azt is, hogy a számlák rendezettségére vonatkozó nyilatkozat valóságtartalma nemcsak kiutalás elõtt, hanem elévülési idõn belül lefolytatott utólagos ellenõrzés keretében késõbb is vizsgálható és a mulasztási bírság kiszabása ekkor sem marad el.


Mulasztási bírság tekintetében enyhítõ körülményként értékelhetõ, de a bírság kiszabása alól nem mentesít, amennyiben az adózó a tévedését a vizsgálat megkezdését megelõzõen feltárja és ezt írásos formában jelzi az adóhatóság felé.


Írta: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ


adótanácsadóvissza a hirekhez