Hírek

Tehergépkocsik használata

vissza a hirekhez

(Itt is figyelni kell, nehogy adókülönbözet és bírság legyen belõle)

A magántulajdonban lévõ tehergépkocsik vezetõi mentesülnek már 2008. július 1-tõl a menetlevél, illetve fuvarlevél kitöltésével járó adminisztrációs teendõk alól.


Menetlevelet és/vagy fuvarlevelet kizárólag a gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak kell vezetniük.


Menetlevélnek az alábbi adatokat kell tartalmazza:


-          üzemben tartó megnevezését,


-          székhelyét és a gépjármûvezetõ nevét,


-          a jármû rendszámát, telephelyét,


-          a rakományra vonatkozó (a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja,


-          veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok),


-          szállított személyek számára vonatkozó adatokat az indulás, a megállások és az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.


A menetlevél szigorú számadásúnak minõsül, azt folyamatosan a tehergépkocsival történõ fuvarok szerint kell vezetni, a kilométeróra állásával megegyezõen.

A menetlevelet az üzemben tartó vagy írásbeli felhatalmazása alapján a jármû vezetõje állítja ki, aki köteles azt a szállítás során eseményszerûen vezetni, és aláírásával hitelesíteni. Közúti közlekedési szolgáltatásnál a megrendelõ, illetve a fuvaroztató az okmányon igazolja az elvégzett teljesítményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is.

A menetlevélrõl és használatának feltételeirõl a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendeletben olvashatunk, azaz a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl.


Sajátszámlás közúti áruszállítást végzõ teherjármû esetében elektronikus formában is vezethetõ a menetlevél. Ebben az esetben a meghatározott adatoknak a rendelkezésre állásuknak idejében kell egy automatikusan, zárt rendszerben rögzíteni. Az elektronikus menetlevél adatrögzítõ berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körûen megjelenítse, és ezekrõl hiteles nyomtatást készítsen, vagy biztosítsa az ellenõrzést végzõ hatóság számára – a jármû üzemben tartója által mûködtetett zárt informatikai rendszer útján – a tárolt adatok közvetlen, valós idejû letöltését.
A gépjármû üzemben tartója is kérheti a menetlevél vezetését adminisztrációs okokból. Ezáltal nyomon követhetõ mikor és ki vezette a jármûvet


A menetlevél alapján el kell különíteni a hivatalos használatot a magánhasználattól. Ezt a menetlevélen is lehet jelölni, a megtett útvonal feltüntetése mellett utalva a „magánhasználatra”.


1./ A felmerült költséget a magánszemély megtérítheti a tehergépkocsi üzemeltetõnek, ekkor a magánszemélynek nem merül fel adófizetési kötelezettsége, viszont a kifizetõnek számlát vagy számlával egy tekintet alá esõ bizonylatot kell kiállítania, amely után az Áfa tv. 14.§ (1) bekezdése után áfa fizetése keletkezik.


2./ Ha a magánszemély nem téríti meg a magánhasználatot, akkor az Szja tv.25.§(1) bekezdése alapján a munkavállaló, vagy személyes közremûködõ társas vállalkozó nem önálló tevékenységbõl származó jövedelmének minõsülõ összeg után 3 + 4% egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerõ-piaci járulék, 10% nyugdíjjárulék, illetve 15% személyi jövedelemadó terheli. A kifizetõnek pedig 27% szociális hozzájárulási adót és 1,5% szakképzési hozzájárulást kell fizetni.


Ha a vállalkozó egyiket sem alkalmazza, sem a megtérítést (kiszámlázást), sem a jövedelem-elszámolását és leadózását, akkor azt kockáztatja, hogy egy esetleges adóhatósági revízió által feltárt hiba után a NAV Az Art. 108.§ alapján becslési eljárással fogja megállapítani a magáncélú használatot.


3./ Ha a kifizetõ ingyenesen biztosítja a magánszemélynek a magáncélú használatot, akkor is alkalmazni kell az áfa-szabályokat, vagyis a magáncélú használatra jutó távolság piaci értékére fel kell számítani az áfa-t, valamint a társasági adóban ezzel a költséggel meg kell emelni az adóalapot, mert ez a költség nem a vállalkozás érdekében elismert költségnek minõsül.


A fent említett három lehetõségrõl egy írásos ügyvezetõi utasítás vagy szabályzat rendelkezzen, hogy egyértelmû legyen az adóhivatal számára a magánhasználat vállalkozás-szintû kezelése.


Írta: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ


adótanácsadó


 vissza a hirekhez