Hírek

Jogviszony azonos megítélése

vissza a hirekhez

Dr. Rácz Nóra: Jogviszony azonos megítélése adóellenõrzéskor

2015.04.09. 08:45 Forrás:www.adozasrolerthetoen.blog.hu leitnerleitner


A 2015-ös adócsomag több helyen is módosította az adózás rendjérõl szóló törvényt. Ezek közül az egyik legfontosabb a jogviszonyok (szerzõdések, ügyletek) azonos megítélésének kötelezettsége az adóhatósági ellenõrzések során. A törvény tehát alapelvi szinten írja elõ, hogy az adóhatóság a vizsgált szerzõdést, ügyletet nem minõsítheti adózónként eltérõen. Tehát egy bizonyos ügyben a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításokat a hivatal köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenõrzése során.Ennek megfelelõen, ha például valaki bérbe ad egy ingatlant, és a bérbeadónál végzett adóellenõrzés során az adóhatóság megállapítja, hogy a számlákat helyesen ingatlan bérbeadásról állították ki, akkor a bérbevevõ esetében is bérbeadás-vétel ügyletnek kell tekinteni a szerzõdést és annak minden tételét. Az összes kapcsolódó számla esetében ennek megfelelõen kell értékelni a vevõ áfa-levonási jogosultságát. Még akkor is, ha a felek közötti ingatlan bérbeadás irodahelyiség bérletén kívül kiterjed pl. a parkolóhelyek használatára is. Ebben az esetben nem tagadható meg az áfa-levonása a bérbevevõnél folytatott ellenõrzéskor arra való hivatkozással, hogy a parkolóhely a cég alkalmazottai által használt személygépkocsik parkolására szolgál és a parkolási szolgáltatás áfája részleges levonási tilalom alá esik. Mivel a parkolóhelyek bérbeadása egy bérbeadási szerzõdés részeként valósul meg, és az adóellenõrzés a szerzõdés és az ez alapján kiállított számlák helyességét a bérbeadónál megállapította, az áfa levonásának jogát a parkolóhelyeket bérbevevõ cégnél is el kell ismernie, ha a vevõ cég egyébként jogosult az áfa levonására.


Ugyanakkor érdekes, hogy valójában nem is új keletû szabályról van szó. Korábban az Adózás rendjérõl szóló törvény szinte szó szerint azonos szöveggel már tartalmazta a fenti az alapelvet, melyet azonban 2013-ban hatályon kívül helyeztek. Ennek indoka akkor az volt, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (ún. Ket.) már tartalmazta ezt a rendelkezést, és nincs szükség párhuzamos szabályozásra. A gyakorlati tapasztalatok alapján azonban úgy tûnik, hogy a jogalkalmazás egyértelmûsítése érdekében mégis indokolttá vált az Adózás rendjérõl szóló törvény alapelvének kiegészítése, fontos garanciát adva ezzel az adózók számára kedvezõtlen eltérõ minõsítések kizárására.vissza a hirekhez