Hírek

2015-ben NAV ellenõrzési területeket

vissza a hirekhez

Siklós Márta: Ne vegye félvállról a belsõ szabályzatokat!

2015.03.13. 11:17 Forrás: www.adozasrolerthetoen.blog.hu  leitnerleitner


2015-ben is a klasszikus ellenõrzési területeket – például az áfát, a társasági adót, az élõmunkával kapcsolatos adó- és járulék kötelezettségek teljesítését fogja ellenõrizni a hatóság a február 19-én publikált ellenõrzési irányelvek szerint. A legtöbb újdonságot talán a módszerekben találhatjuk. Mivel egyre több elektronikus adat áll a hatóság rendelkezésére, így egyre inkább lehet támaszkodni az informatikai módszerekre az ellenõrzésekben is. Az adóelkerülés elleni harc lényege a csalási folyamatok, összefüggések feltárása, ezért a rendszerszerûségre fognak koncentrálni a mûködési folyamatok vizsgálata során. Nagy hangsúlyt fektetnek a belsõ szabályzatok ellenõrzésére, és nem fognak megállni az egyes vállalkozásoknál, hanem láncolatokat keresnek majd, továbbá a csalásokból hasznot húzó magánszemélyeket is ellenõrizni fogják.A klasszikus ellenõrzési módszerek – mint például a bevallások ellenõrzése – megtartása mellett egyre jobban támaszkodik a hatóság az informatika adta lehetõségekre, többek között a kockázatelemzésre az ellenõrzésre való kiválasztás során. A vizsgálatokban is nagy hangsúlyt fektetnek az IT folyamatok vizsgálatára, a rendszerhibák megtalálására, ehhez kapcsolódóan a belsõ szabályzatok ellenõrzésére. Az eddiginél is szorosabb együttmûködést alakítanak ki az uniós tagországok adóhatóságaival és a hazai vám- és bûnügyi szervezetekkel a kontroll adatok, jelzések, információcsere érdekében. A vállalkozásokon túl az azokat irányító, a csalásokból hasznot húzó magánszemélyeket is vizsgálni fogják.


Kiemelt figyelmet fordítanak az e-kereskedelemre, a hulladék- és fémkereskedelemre, valamint a jövedéki termékek forgalmazására. Ez utóbbi esetében elsõsorban a dohány-, illetve az alkoholtermékekre, például a bérfõzésre koncentrálnak. Ugyanakkor továbbra is fontos cél a nemcsak gazdasági szempontból káros, hanem az emberi egészséget is veszélyeztetõ hamisított termékek kereskedelmének (élelmiszerek, gyógyszerek, ruhanemûk, illatszerek, tisztítószerek) visszaszorítása.


Személyi jövedelemadó és járulék szempontból kiemelt szektorok lesznek: a munkaerõ-kölcsönzés, a vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók, a fodrászok, a mûköröm-építõk, a kozmetikusok, masszõrök, víz-, gáz- és fûtésszerelõk, magánorvosok, állatorvosok, biztosítási ügynökök, reklámügynökök, ingatlanközvetítõk, weboldalszerkesztõk-tervezõk.


Áfa


Elsõsorban azokat a cégeket választják ki ellenõrzésre, amelyeknél nincsenek összhangban az áfa- és a jövedelemadó bevallások. Ugyanis ezekben az esetekben valószínûsíthetõ, hogy valótlan tartalmú számlák befogadásával csökkentik az adójukat. Figyelni fognak azokra is, akik csalás gyanús export-import ügyleteket bonyolítanak le, eltitkolják közösségi beszerzésüket és továbbértékesítésüket. Különösen a láncügyletek valódiságára fognak koncentrálni. Mindezek mellett a trendek, folyamatok vizsgálata során tárják fel, hogy egy szektor szigorúbb ellenõrzése miatt nem „vándorolnak-e át” a csalók egy másik még kevésbé megfigyelt területre.


Társasági adó - transzferár


A társasági adó kötelezettségek teljesítésénél vizsgált területek:
• az indokolatlan költségelszámolások,
• a veszteségelhatárolási szabályok helyes alkalmazása,
• az adóalap módosító tételek helyes alkalmazása,
• a beruházásnak minõsülõ tételek elszámolásának szabályszerûsége,
• a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos társasági adóalap csökkentés,
• a különféle adókedvezmények nyújtása (látvány-csapatsport, filmalkotás, elõadó-mûvészeti szervezet támogatása, kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye stb.)


A társasági adó ellenõrzés kiemelt területe marad a kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók vizsgálata. Mind a belföldi, mind a külföldi kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek során kötelezõ törvényi elõírás a piaci árak alkalmazása, melynek ellenõrzése a 2015-ös év adóhatósági feladatainak hangsúlyos területe.


A számviteli rend és a bizonylati fegyelem vizsgálata során:
• a könyvek, nyilvántartások vezetésére,
• a nyilvántartások és benyújtott bevallások összegében való eltérésekre,
• a belsõ szabályzatok meglétére, és betartására,
• a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,
• a bizonylat kiállítás és iratmegõrzés szabályaira
koncentrálnak.


Munkabérekkel kapcsolatos kötelezettségek


Az ellenõrzések során 2015-ben is megpróbálják feltárni az alkalmazottak bejelentését elmulasztó, a bevallást be nem nyújtó, a munkaerõ-kölcsönzéssel járulékfizetést kikerülni igyekvõ, a magas árbevétel mellett irreálisan kevés munkavállalót foglalkoztató adózókat. A szociális hozzájárulási adókedvezmények jogszerû igénybevételének ellenõrzése mellett ellenõrizni fogják a társaságok vezetõ tisztségviselõinek biztosítási jogviszonyához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket. Az õstermelõk sem maradnak ki az ellenõrzések sorából mivel igen jelentõs számban vannak jelen a vállalkozók között.


Egyéb kiemelt figyelmet kapó adónemek és ügyletek vegyesen


Ellenõrizni fogják még
• a környezetvédelmi termékdíj terén a 2015-tõl termékdíj-köteles irodai papírokat, és egyéb vegyipari, mûanyag termékeket,
• a jogelõd nélkül alakult társaságokat 90 napon belül,
• az adóellenõrzések ellehetetlenítése vagy hátráltatása céljából történõ székhelyváltókat
Ellenõrizni fogják továbbá azokat a gépjármûalkatrész, valamint egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat, amelyek jövedelmezõsége alacsonyabb, mint a mûködési területükön átlagosan jellemzõ jövedelmezõségi mutató 50%-a.vissza a hirekhez