Hírek

Major Valéria: 2015-tõl be kell jelenteni a NAV-nak a munkavállalói értékpapír-juttatási programokat

vissza a hirekhez

Egy vállalkozás hosszú távon akkor versenyképes, ha elkötelezett, motivált és lojális munkavállalói körrel rendelkezik.

 

Major Valéria: 2015-tõl be kell jelenteni a NAV-nak a munkavállalói értékpapír-juttatási programokat

 

2015.01.29. 15:53 Forrás: leitnerleitner

 

Egy vállalkozás hosszú távon akkor versenyképes, ha elkötelezett, motivált és lojális munkavállalói körrel rendelkezik. A munkavállalói pénzügyi részvételi (EFP - Employee Financial Participation) programok lehetõséget adnak a munkáltatónak ennek támogatására. Az ilyen program során a munkavállalók a cégben tulajdonosi, részvényesi jogosultságokat szerezhetnek, és így közvetlenül részesedhetnek a cég eredményeibõl.

A hazai adórendszer is elismeri, és adópolitikai eszközökkel támogatja is ezeket a programokat. Így 2003-tól nálunk is kedvezõ adózási feltételek mellett juttatható a munkavállalóknak értékpapír (üzletrész, részvény) vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog (vételi, jegyzési vagy más hasonló jog).

 

A program során megszerzett értékpapír a munkavállaló számára adómentes bevételnek minõsül. Amennyiben az értékpapír elidegenítésére a kötelezõ tartási idõszakon, 2 éven túl kerül sor, úgy az abból származó jövedelem után az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint kell adózni, vagyis 16% szja-t és 14% ehot kell fizetni a juttatás eredeti értéke és eladási érték közti különbség után. Az értékpapír-juttatási program tehát egyszerre jelent a munkavállalók számára kedvezõ adóztatású juttatást, a munkáltatók számára pedig egy jól szabályozható eszközt a munkavállalók hosszú távú elkötelezettségének biztosítására.

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programra vonatkozó feltételeket (juttatható értékpapírok, részvételre jogosultak köre, kötelezõ tartási idõszak stb.) az Szja törvény tartalmazza. Amikor egy cég a program kidolgozása mellett dönt, fontos, hogy ezeket a szabályokat figyelembe vegye. Ha ugyanis a cég által kidolgozott program mégsem felel meg a törvényi feltételeknek, úgy az értékpapír-juttatás a felek között fennálló jogviszony alapján a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint lesz adóköteles.

Változások 2015-tõl

2015-tõl módosultak, kiegészültek a programok bejelentésére, illetve a velük kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok.

A 2015. január 1-jétõl be kell jelenteni a NAV-nak az ilyen programok indítását. A programot szervezõ vállalkozásnak be kell nyújtania az adóhatósághoz a program indításáról szóló, a munkavállalóknak és a vezetõ tisztségviselõknek elküldött tájékoztató felhívás másolati példányát a kötelezõ tartási idõszak kezdõ napját követõ hónap 20. napjáig.

Ez azért érdekes, mert 2014 elõtt az elismert program egyik minõsítési feltétele volt a program nyilvántartásba vétele az adóhatóságnál, amely a benyújtott kérelem és dokumentumok pozitív elbírálása után vette fel a programot a hatósági nyilvántartásba. Vagyis tulajdonképpen csak 2014-ben nem kellett a vállalkozásoknak bejelentést tenniük a NAV felé, most a 2014-es lazább szabályokhoz képest ismét szigorúbbak lettek a feltételek.

A másik változás a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozik. A program keretében ugyanis (2008 óta) bármely EGT-államban, illetve OECD-tagállamban forgalomba hozott értékpapír juttatható, vagyis ennek megfelelõen a programot szervezõ vállalkozás külföldi kapcsolt vállalkozása és annak értékpapírjai is bevonhatók a programba.

Mostantól azonban amennyiben a programszervezõ cég és a programba bevont kapcsolt vállalkozása között idõközben a kapcsolt vállalkozási jogviszony megszûnik, akkor ezt követõen a kapcsolt vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság számára a külföldi befektetési szolgáltatónál letétbe helyezett értékpapírokról saját munkavállalói és vezetõ tisztségviselõi vonatkozásában. Az ehhez szükséges adatokat a programszervezõ köteles neki átadni, valamint köteles vele együttmûködni az adókötelezettség teljesítése érdekében. Ellenkezõ esetben a jogkövetkezményekért egyetemlegesen felelnek.vissza a hirekhez