Hírek

Cégeladás - mikor állapítható meg a részesedésétõl megvált tag felelõssége?

vissza a hirekhez

2012. szeptember 19., szerda, 14:02 Forrás: Origo gazdasági rovat

 


A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértõje szerint a csõdtörvénynek az eladó tag felelõsségére vonatkozó, márciustól bevezetett új szabályai fokozott óvatosságra intik a feleket egy vállalatfelvásárlási tranzakció során. Dr. Gyimesi Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a késõbbi felelõsség elkerülése érdekében az eladónak indokolt a tranzakció során bizonyítékot gyûjtenie arról, hogy a céltársaság az átruházáskor fizetõképes volt. Különös megfontoltság indokolt abban az esetben, amikor az átruházás pillanatában a társaság fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzetben van (vagy esetleg már fizetésképtelen), hiszen ilyenkor az eladó késõbbi felelõsségét csak annak bizonyításával tudja elkerülni, hogy jóhiszemûen, a hitelezõk érdekeinek figyelembe vételével járt el.

Mint ahogy a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértõje kifejtette, a csõdtörvény 2012. március 1-tõl hatályos módosításával a jogalkotó jelentõs mértékben kiszélesítette azoknak az eseteknek körét, amikor a társasági részesdésétõl megvált tag (részvényes) korlátlan felelõssége a társaság tartozásaiért megállapítható.

 

Bár a módosítást megelõzõen a csõdtörvény már bizonyos feltételekkel lehetõvé tette a társasági részesedésétõl megvált tag felelõsségének megállapíthatóságát, ezek az esetkörök elsõsorban az úgynevezett "cégfantomizálás" visszaszorítására irányultak.

 

Az újonnan bevezetett szabályok azonban, Dr. Gyimesi Péter szerint, már a valós üzleti alapokon nyugvó vállaltfelvásárlási tranzakciókat is jelentõsen érintik, és fokozott óvatosságot igényelnek az ilyen tranzakciókban részt vevõ eladóktól.

 

A felelõsség megállapíthatóságának feltételei

 

A márciustól hatályos jogszabályszöveg alapján az eladó felelõssége a felszámolási eljárás hatálya alá került társaság tartozásaiért akkor állhat fenn, ha részesedése átruházását megelõzõen a társaságban többségi befolyással rendelkezett és a részesedés átruházását követõen még nem telt el három év.

 

Ilyen esetben a bíróság megállapíthatja a részesedésétõl megvált tag felelõsségét a felszámolási eljárásban ki nem elégített valamennyi hitelezõi követelés tekintetében, kivéve, ha a részesedésétõl megvált tag bizonyítani tudja, hogy a felelõsség alóli mentesülésnek késõbbiekben ismertetett valamennyi feltétele fennáll.

 

A szabály tehát az eladó tag közvetlen és korlátlan felelõsségét állapítja meg a társaság hitelezõivel szemben - függetlenül attól, hogy az eladó esetleg már 2 éve semmilyen kapcsolatban nem áll a társasággal. Míg ez a szabály egyrészt megtöri a korlátolt felelõsség általános elvét (hiszen mindaddig, amíg tag volt, az eladó felelõssége a társaság tartozásaiért korlátozott volt), másrészt váratlan, veszélyes és sokszor méltánytalan élethelyzeteket eredményezhet.

 

A felelõsség alóli mentesülés lehetõségei

 

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértõje kiemelte: a részesedésétõl megvált tag a társaság tartozásaiért való, fentiekben ismertetett felelõssége mentesülhet ugyan, de ehhez bizonyítania kell, hogy a részesedés átruházásának idõpontjában a társaság még fizetõképes volt és a tartozás felhalmozódása csak ezt követõen következett be. Mentesül az eladó tag akkor is, ha azt bizonyítja, hogy a társaság ugyan fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzetben volt, vagy nem volt fizetõképes, de a tag az átruházás során jóhiszemûen és a hitelezõk érdekeinek figyelembevételével járt el.

 

A részesedésétõl megvált tag felelõssége megállapításának kockázata, Dr. Gyimesi Péter szerint, nem látszik jelentõsnek abban az esetben, ha a társaság a részesedés átruházásának idõpontjában még fizetõképes volt. Annak igazolására, hogy a társaság az átruházáskor még fizetõképes volt, az eladó tagnak célszerû beszereznie a társaság ügyvezetésétõl a társaság adásvétel napjára elkészített mérlegét, valamint ezen kívül a társaság pénzügyi helyzetét alátámasztó egyéb dokumentumokat, és indokolt ezen dokumentumokat három évig megtartania.

 

Fokozott kockázat

 

Könnyen létrejöhet azonban olyan tranzakció, figyelmeztet a szekértõ, amelyben egy fizetésképtelen vagy fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzetben lévõ társaság az adásvétel tárgya. Egy ilyen helyzetben a részesedésétõl megvált tag felelõssége megállapításának kockázata lényegesen nagyobb. Ebben az esetben ugyanis a részesedésétõl megvált tag a társaság tartozásaiért való felelõssége megállapításának kockázatát csak abban az esetben kerülheti el, ha bizonyítani tudja, hogy az átruházás során jóhiszemûen és a hitelezõk érdekeinek figyelembevételével járt el.

 

Dr. Gyimesi Péter szerint nagyon fontos tudnivaló, hogy a fokozott kockázatot ilyen esetben az azzal kapcsolatos bizonytalanság jelenti, hogy milyen feltételek fennállása esetén tekinthetõ egy fizetésképtelen társaságban fennálló részesedés átruházása jóhiszemûnek. Feltételezhetõ, hogy amennyiben a társaság bizonyíthatóan nem a tagnak felróható okból került fizetésképtelen helyzetbe, és a vevõ a részesedést az annak átruházására kötött megállapodásban is rögzített módon azért kívánja megszerezni, hogy a társaságot reorganizálja, akkor ezzel az átruházó jóhiszemûsége bizonyítható.

 

Azonban még ha a jóhiszemûség bizonyítható is, a felelõsség alóli mentesülésnek a feltétele annak bizonyítása is, hogy az eladó az átruházás során a hitelezõk érdekeinek figyelembevételével járt el. Ennek bizonyíthatósága még a jóhiszemûség bizonyíthatóságánál is több problémát vet fel. Eleve kérdéses lehet például, hogy egy társaság-átruházás mennyiben szolgálja vagy sérti a hitelezõk érdekeit. Kiforratlan ezért, hogy egy átruházás során mit kell tennie a vevõnek és az eladónak annak bizonyítására, hogy az átruházáskor a hitelezõk érdekeit figyelembe vették. Ez várhatóan jogvitákhoz fog vezetni a jövõben - hangsúlyozta a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértõje.

 


A cikket az alábbi címen találja:
http://www.origo.hu/jog/uzleti/20120919-cegeladas-mikor-allapithato-meg-a-reszesedesetol-megvalt-tag-felelossege.htmlvissza a hirekhez