Hírek

Aktualitás: Iskolakezdési utalvány 2013

vissza a hirekhez

Iskolakezdési utalvány 2013


Iskolakezdési utalvány 2013

 

Forrás: Sütõné Harasta Krisztina, 2013.08.06.

 

Az Szja-tv. 71.§-a szerinti béren kívüli juttatásokat terhelõ egészségügyi hozzájárulás mértéke 2013-tól a korábbi 10 százalékról 14 százalékra emelkedik. A közteheralap változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese. A személyi jövedelem adó változatlan a 1,19 szeres adóalap 16%-a.

 

Az iskolakezdési támogatással összefüggõ legfontosabb változás, hogy 2013-tól iskolakezdési támogatás csak utalvány formában nyújtható (tehát a számlával történõ elszámolás lehetõsége megszûnik). Az utalvány lehet papír alapú vagy elektronikus utalvány is. Szintén változás, hogy az utalvány a kibocsátás évének utolsó napjáig használható fel. A jogosultságról a magánszemélynek csak nyilatkozatot kell tennie a munkáltató részére, tehát nem szükséges igazolások (pl. iskolalátogatási igazolás) benyújtása. Gyermekenként, évente egy alkalommal, mindkét szülõnek 35,7 % adó megfizetése mellett.

 

A juttatás kedvezményes adója: 35,7%

 

A juttatás kedvezményes adózás esetén elismert értékhatára: a minimálbér 30%-át meg nem haladó összeg: 29 400 Ft, a 29.400 Ft feletti juttatás 51,17 %-kal adózik

 

A juttatás elismert jogviszonya: munkáltató – munkavállaló (gyermekére tekintettel), munkáltatónak minõsül – munkáltató, társas vállalkozás, munkavállalónak minõsül – munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közremûködõ tagja.

 

 

Feltételek: a szülõ munkavállaló, - gyermeke közoktatásban tanul és gyermeke után családi pótlékra jogosult, vagy a munkavállaló a fenti szülõnek közös háztartásban élõ házastársa. A feltételek fennállásáról szóló munkavállalói nyilatkozat szükséges.

 

Idõbeli hatály: a tanév elsõ napját megelõzõ 60. naptól a 2013. december 31-ig tartó idõszakban váltható be.

Tárgyi hatály: tankönyv, taneszköz, ruházat. A feltételeknek megfelelõ juttatás lehet, vagyis kizárólag a felsorolt javak vásárlására jogosító utalvány

 

Munkáltatói adóteher: Pl. ha a juttatás 5000.-Ft, ennek eho terhe: 5000 * 1,19 * 0,14 = 833.-Ft, szja: 5000* 1,19 * 0,16 = 952.-Ft, vagyis 5000.-Ft juttatás után 1785.-Ft az összes adóteher.

Sütõné Harasta Krisztina

okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelõ

 vissza a hirekhez