Hírek

Mikrovállalkozások indítása

vissza a hirekhez

Érdemes kihasználni, jelentõs segítség, ha megfelelsz a feltételeknek


Mikrovállalkozások indításának támogatása


Pályázhat: 10.000 fõ alatti településen, Magyarország vidéki térségeikben élõ, vállalkozó szellemû és piacképes ötletekkel rendelkezõ vállalkozás nem mezõgazdasági termelõ tevékenységre.


Célja: különbözõ szükségleteket kiszolgáló árutermelõ, illetve szolgáltató mikro-vállalkozások indításának támogatása. Fõ területek pl. a különbözõ kisipari tevékenységek, vagy turisztikai szolgáltatás nyújtása.


A támogatás jellege, mértéke: Igényelhetõ támogatás 40.000 Eur, kb. 12,5 millió Ft


Szinte egyedüli pályázatként elõfinanszírozott, vagyis olyan vissza nem térítendõ támogatás, melynek 75%-át a pályázók elõre megkapják (közel 10 millió Ft-ot), amit nyerést követõen saját belátásuk szerint fordíthatnak, frissen alapított vállalkozásuk fejlesztésére. A maradék 25%-ot pedig a 3. évben hívhatják le a nyertes pályázók. A támogatás összege szabadon felhasználható!


A támogatás igénybevételének feltételei:


Minden feltételnek meg kell felelni az alábbiak közül:
• kistelepülésen* él minimum a pályázat benyújtását megelõzõ január 1-ét megelõzõen, tehát 2015. január 1-ét megelõzõen ilyen településen volt a lakcíme
• 18. életévét betöltött természetes személy, aki rendelkezik MVH ügyfél-azonosítóval
• a pályázatból finanszírozni kívánt beruházás is ebben a térségben valósul meg
• a benyújtott pályázathoz tartozó üzleti-, pénzügyi tervet készít, amelyben bemutatja leendõ vállalkozása életképességét, jövedelmezõségét, a fejlesztés mérföldköveit
• magánszemélyként nyújtja be a pályázatot, de nyertes pályázat esetén vállalja, hogy 6 hónapon belül egyéni-, vagy társas-vállalkozást alapít


Kizáró tényezõk:
Nem nyújtható támogatás azoknak, akikre a lenti felsorolásból bármelyik igaz:
• van vagy volt valaha is vállalkozás a nevén
• aki nem kistelepülésen* él legalább 1,5 éve lakcímkártyával alátámasztható módon (azaz 2015. január 1-én már ott kellett lenni a lakcímnek)
• aki mezõgazdasági termelõ tevékenységet akar folytatni
• 18. életévüket nem betöltött személyek
• akik már tagjai, vagy tulajdonosai már mûködõ vállalkozásnak
• mezõgazdasági termék, elsõdleges feldolgozása és értékesítése


Kötelezõ vállalások:
A nyertes pályázóknak a következõ dolgokat kell vállalnia:
• a támogatói döntést követõ 9 hónapon belül el kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
• 6 hónapon belül meg kell alapítani az egyéni-, vagy társas vállalkozást
• a megvalósítási idõszak 4. évében a kifizetett jövedelem (pl. saját fizetés) mértéke eléri az elõzõ évi bérminimum mértékét (kb. 1,5 millió Ft)


A pályázat értékelése:
A pályázatok értékelése és bírálata standard eljárásban történik, azaz a beérkezett pályázatokat lepontozzák, és az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 40-50% részesül támogatásban.
A szerezhetõ pontszámok nagyobb része az üzleti és pénzügyi terv kidolgozottságán és minõségén múlik.
A pályázati keretösszeg: 13,85 milliárd Ft


A pályázati anyag benyújtásának határideje: A pályázat megnyitása a hivatalos pályázati menetrend szerint 2017. novemberében várható, ami 30 napig lesz nyitva.


 


Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ, adótanácsadó
vissza a hirekhez