Hírek

Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

vissza a hirekhez

Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai (Forrás: nav.gov.hu / 2016.08.02.)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) egyes ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket érintõ, 2016. július 16-ától hatályos módosítása az építésügyi jogszabályok változásán alapul.


Az építésügyi jogszabályok1 2016. január 1-jétõl bevezették az egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenység jogintézményét. Az egyszerû bejelentés bevezetésével lényegében a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületû új lakóépület építése esetén megszüntetésre került az építési engedélyezési eljárás, csupán bejelentési kötelezettséget ír elõ a jogszabály. A bejelentést követõ 15 nap elteltével az építési tevékenység megkezdhetõ. Az egyszerû bejelentés alapján megkezdett épületet a bejelentéstõl számított tíz éven belül fel kell építeni és az illetékes hatóságtól a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni.


Az Áfa tv. ezen szabályozással összefüggõ módosításának eredményeként az egyszerû bejelentéshez kötött ügyletek az építési engedélyhez kötöttekkel azonos elvek szerint ítélendõek meg. Ennek megfelelõen:
  • 2016. július 16-ától az adóalanyként teljesített sorozatjellegû ingatlan értékesítések körébe tartozik az olyan ingatlan értékesítése is, amely ingatlan egyszerû bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év [Áfa tv. 6. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja],
  • fordított adózás alá esik az ellenérték fejében – és az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdéseinek megfelelõ személyek között – megvalósuló olyan építés-szerelési, egyéb szerelési munka, amely olyan ingatlan létrehozatalára irányul, amely ingatlan létrehozatala egyszerû bejelentéshez kötött, feltéve, hogy az adott építés-szerelési, egyéb szerelési munka Áfa tv. szerinti teljesítési idõpontja 2016. július 16-ára vagy azt követõ napra esik [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja],
  • az olyan ingatlan értékesítése, amely ingatlan egyszerû bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, adóköteles ügylet [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja]. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között nem telt el 2 év és az értékesített ingatlan olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert vagy olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert, 5%-os adómérték alkalmazandó, egyéb ingatlanok esetében az alkalmazandó adómérték 27%. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között már legalább 2 év eltelt, akkor az ingatlan értékesítése fõszabály szerint adómentes, ha viszont az ügyletet teljesítõ adóalany az ingatlan értékesítéseire adófizetési kötelezettséget választott, 27%-os adómérték alkalmazandó.
________________________________________________________________________________________


1 Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a - 2016. január 1-jétõl hatályos - a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 2016. július 1-jével az utóbb hivatkozott Korm. rendelet helyébe lépett, a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.vissza a hirekhez