Hírek

Webáruházak adózása áfa szempontjából

vissza a hirekhez

Hogyan jár el helyesen a webáruházat üzemeltetõ vállalkozás? Minden esetben számlát kell kiállítania, de hogyan? Ez a vevõ adóalanyiságától függ.

Webáruházak adózása áfa szempontjából

 


2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) távolsági értékesítésként fogalmazza meg a Közösségen belüli webáruházakon folytatott kereskedelem szabályait.

 

Webáruházakon, internetes portálokon keresztül értékesítõ kereskedelmi vállalkozások és azok vevõi áfa szempontjából:

 

 

 

1./ Vevõ: Közösségi adóalany (ill. nem adóalany jogi személy)

 

Közösségen belüli két eltérõ EU tagállam adóalanya közötti kereskedelem adómentes.

 

Mentes az adó alól a belföldön (pl. Magyarországról) a webáruházból értékesített termék (új közlekedési eszköz és egyes jövedéki termékek kivételével), amelynek küldeménykénti feladását vagy fuvarozását a belföldi adóalany vagy megbízásából harmadik személy végzi egy olyan másik adóalanynak, aki nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, adóalany  vagy nem adóalany jogi személy.

 

Ebben az esetben, közösségi adószám birtokában az értékesítés adómentes, ha az eladó is és a vevõ is adóalany különbözõ EU tagállamból, illetve nem adóalany jogi személy. Az áfa-t a célország szerinti vevõ vallja be és fizeti. Közösségen belüli termékbeszerzéshez adólevonási jog is kapcsolódhat.

 

Célszerû már a megrendeléskor saját közösségi adószámunkat feltüntetni, hogy az eladó helyesen állítsa ki a számlát.

 

 

 

2./ Vevõ: EU-s magánszemély

 

 

 

Ebben az esetben a közösségi tagországban üzemeltetett webáruház, vagyis a termék értékesítõje fizeti meg az áfa-t, tehát az értékesítõ tagállama szerinti áfa-val (magyar webáruház üzemeltetõ esetén: 5%, 18%, 27%) növelt számlát fogja kiállítani az EU-s magánszemély vevõjének egy bizonyos értékhatárig. Ugyanis itt vizsgálni kell a teljesítési helyet (Áfa-törvény II. fejezete), attól függõen, hogy az ezen körnek* értékesített termékek volumene adó nélküli számított összesített ellenértéke a tárgyévben és az azt megelõzõ évben nem haladta meg az átvevõ tagállama által erre az esetre meghatározott értékhatárt**.

 

 

 

Az adóalapba beépül a fuvarozási, csomagküldõ szolgáltatás, posta díja, stb. is. Az ezzel növelt összeget kell figyelembe venni az értékhatár számításánál és a számla kibocsátásakor is ezen költségekkel növelt összegre kell a termékre érvényes adómértékkel felszámítani az áfa-t.

 

Ha az adott adóévben az említett értékesítési volumen meghaladja adott EU-s tagállamban az értékhatárt, teljesítés helyének a célország minõsül, vagyis a webáruház üzemeltetõjének adóalanyként regisztrálnia kell magát abban a tagállamban, ahol az értékhatárt átlépte, és az adott célország áfa-mértékével kell az érétkesítésre felszámítania az áfa-t, majd adóbevallást is kell benyújtania és természetesen az adót be kell fizetnie.

 

Tipp: Adott EU-s országban, ahol alacsonyabb az áfa kulcs, és jellemzõen a webáruház EU-s magánszemélyeket szolgál ki, érdemes az értékhatár elérését megelõzõen áfa-regisztrációs kérni adott ország adóhatóságától, így alacsonyabb adókulccsal tudja értékesíteni termékeit.

 

 

 

3./ Vevõ: 3. országbeli magánszemély vagy adóalany

 

A 3. országbeli értékesítés minden esetben termékexportnak minõsül és adómentes, ha:

 

-az értékesített terméket a teljesítéstõl számítva 90 napon belül kiléptetik az országból a Közösség területén kívülre, amelyet a vámhatóság vagy más kiléptetõ hatóság igazol,

 

-az értékesített terméket az értékesítés és kiléptetés között a kipróbálástól és a próbagyártástól eltekintve nem lehet használni vagy hasznosítani,

 

-ha a terméket a beszerzõ fuvarozza, fuvaroztatja el, akkor ezzel összefüggésben nem lehet Magyarországon letelepedett adóalany, vagyis a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítõ maga vagy javára más végzi.

 

 

 

*

 

-EU-s webáruház (értékesítõ), EU-s magánszemélynek értékesít

 

- Különleges adózói körbe tartozó adóalanyok: kizárólag mezõgazdasági tevékenységet     folytató különleges jogállású áfa adóalanyok, akik az Áfa-törvény XIV. fejezete szerint adóznak,

 

- kizárólag adólevoásra nem jogosító adómentes tevékneységet folytató adóalanyok,

 

- alanyi adómentességet választó áfa adóalanyok,

 

- közösségi adószámmal nem rendelkezõ áfa alanynak nem minõsülõ, adófizetésre kötelezett jogi személyek,

 

-EVA alanyok

 

 

 

**

 

Értékhatárok

 

- EU-s webáruház (értékesítõ), EU-s magánszemélynek értékesít: 10.000.-Eur

 

- Különleges adózói körbe tartozó adóalanyok:

 

Ausztria: 100.000.-Eur, Belgium: 5.000.-Eur, Ciprus: 20.000.-CY Font, Csehország: 35.000.-Eur, Dánia: 280.000.-DKK, Észtország: 550.000.-EEK, Finnország: 35.000.-Eur, Franciaország: 100.000.-Eur, Görögország: 35.000.-Eur, Hollandia: 100.000.-Eur, Írország: 35.000.-Eur, Lengyelország: 35.000.-Eur, Lettország: 24.000.-LVL, Litvánia: 125.000.-LTL, Luxemburg: 100.000.-Eur, Magyarország: 35.000.-Eur, Málta: 35.000.-Eur, Nagy-Britannia: 70.000.-GBP, Németország: 100.000.-Eur, Olaszország: 27.889.-Eur, Portugália: 31424.-Eur, Románia: 35.000.-Eur, Spanyolország: 35.000.-Eur, Svédország: 320.000.-SEK, Szlovákia: 35.000.-Eur, Szlovénia: 35.000.-Eur

 

 

 

Írta: Sütõné Harasta Krisztina

 

okleveles közgazdász

 

mérlegképes könyvelõ

 

adótanácsadóvissza a hirekhez