Hírek

A számviteli törvény 2016-os változásai

vissza a hirekhez

Siklósi Márta:A számviteli törvény 2016-os változásai.

2015.10.13. 09:28 forrás: www.adozasrolerthetoen.blog.hu  leitnerleitner

 

2016. január 1-jén életbe lép az új számviteli törvény, amely az értékhatár módosításokon és adminisztrációs könnyítésen túl az osztalékfizetéssel kapcsolatban is jelentõs változtatást tartalmaz.

 

 

A jövõ év elejétõl hatályos változások mindenképpen pozitívan érintik a kis- és középvállalkozásokat – tehát a magyar cégek 90%-át –, hiszen az értékhatár-módosításoknak köszönhetõen csökkennek majd az adminisztrációs terheik. A nagyvállalatok számára ugyan plusz adminisztrációs kötelezettségeket jelenthetnek a változások, de ezzel párhuzamosan javulni fog az átláthatóságuk is, ezáltal biztonságosabbá válhatnak a befektetõk számára. Az új szabályozást érdemes már most alaposan átnézni, hiszen a negatív eredménytartalékkal rendelkezõ cégek nem tudnak majd osztalékot fizetni a 2016. év adózott eredményébõl.

 

A törvény hatálya

 

A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevõjére, amelynek mûködésérõl a gazdaság más szereplõi tájékoztatást igényelnek, ugyanakkor a változások nem érinti az egyéni vállalkozókat, EVA, KATA, KIVA szerinti adózókat, az építõközösségeket és a külföldiek kereskedelmi képviseleteit sem.

 

A változások okai

 

A módosítások fõként az uniós irányelveknek megfelelõ egységesítést célozzák. Ezenfelül az is cél volt, hogy a magyar értékhatárok közelítsenek az uniós értékhatárokhoz, és a Ptk. és az adózással kapcsolatos jogszabályi változások miatt is szükség volt a törvény újragondolására.

 

Értékhatár-változások a beszámolók típusai szerint

 

Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy jelentõsen emelkednek a beszámolótípusokra vonatkozó értékhatárok. A módosításoknak köszönhetõen számos vállalat kedvezõbb feltételekkel és kevesebb adminisztrációval készítheti el az éves beszámolóját. Az alábbi három táblázat az egyes beszámolótípusok alkalmazásának feltételeit tartalmazza.

 

Bármely három feltétel közül kettõ teljesítésülése esetén választható az adott beszámoló típus:

 

beszamolo.PNG

 

A gyakorlatban az értékhatár növekedésekkel egyszerûsödik a vállalkozások jelentõs részének a beszámoló készítési kötelezettsége. Lesznek, akik eddig pl. konszolidált beszámolót készítettek (jellemzõen vállalatcsoportok), de a továbbiakban erre nem lesz szükségük. A magyarországi vállalkozói szerkezetet figyelembe véve a vállalkozások legalább 90%-a bele fog férni az éves beszámoló, illetve egyszerûsített éves beszámoló kategóriákba.

 

Az osztalékfizetést érintõ változás

 

További fontos változás, hogy megszûnik a mérleg szerinti eredmény kategóriája a beszámolóban. Az osztalék forrása 2016-tól az elõzõ üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék lesz. Tehát a 2017-es üzleti évben a 2016-os adózott eredmény és a szabad eredménytartalék összege lehet a kivehetõ osztalék maximális értéke. Az elõbb ismertetett változás azért fontos, mert az osztalék kifizetése és könyvelése így merõben megváltozik.

 

Az eddigi szabályozás szerint az éves beszámoló elkészítése és elfogadása után a cégek a taggyûlésen vagy közgyûlésen döntöttek az osztalék mértékérõl. A döntés megszületése után a beszámolót még egyszer el kellett készíteni, hiszen vissza kellett könyvelni még a tárgyévre az osztalék mértékét. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 2014-es beszámolóba a 2015 májusi döntések utólag kerültek be.

 

2016-tól az osztalékról meghozott döntést nem lehet majd visszakönyvelni, tehát a 2017 májusában meghozott döntés az adott évben, azaz 2017-ben kerül majd be a cégek könyvelésébe.

 

A vállalkozásoknak ezután negatív eredménytartalék esetén nem lesz lehetõségük osztalékfizetésre, csak akkor, ha a pozitív adózott eredmény összege meghaladja a negatív eredménytartalék értékét. Ezért már az elõzõ év végén meg kell nézniük a vállalkozásoknak, hogy a belsõ tõkeszerkezet lehetõvé teszi-e az osztalék kifizetését, az eredménytartalék sort pedig érdemes az osztalékfizetési döntést megelõzõen rendezni, amennyiben arra szükség van. Ha a cégeknek van mibõl ezt megtenni, pl. van tõketartalék, akkor azt még az üzleti év zárása elõtt át kell vezetnie a vállalkozásoknak a negatív eredménytartalék ellentételezésére.

 

Ehhez azonban az szükséges, hogy a tulajdonosok az eredménytartalék rendezésérõl még a fordulónap elõtt határozatot hozzanak. Ha ezt nem teszik meg, akkor nem áll fent az osztalékfizetés feltétele és nincs lehetõség osztalékfizetésre.

 

Az értékhatár módosulásokon túli jelentõs változások 2016-tól

 

 

Változásokkal kapcsolatos kötelezõ teendõk

 

A 2015-ös évet még a régi szabályok szerint kell zárni, azonban az adatokat a 2016-os üzleti évrõl szóló beszámolóban is fel kell majd tüntetni. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2015-ös adatokat át kell majd forgatni, annak érdekében, hogy a 2016-os adatokkal összevethetõek legyenek.vissza a hirekhez