Hírek

Társasági adót éríntõ változások

vissza a hirekhez

A nyári adócsomag, változást hozott a társaság adózás terén is

2015.08.24. 11:00 Forrás:www.adozásrolerthetoen.blog.hu leitnerleitnerA nyári adócsomag változást hozott a társasági adózás terén is.


Növekedési adóhitel


A társasági adó törvény módosításával 2015-re visszamenõlegesen lehet alkalmazni a növekedési adóhitelt, amely alapján adóhalasztást érvényesíthetnek a dinamikusan fejlõdõ vállalkozások. Az adózás elõtti (számviteli) eredményüket egy éven belül ötszörösére növelõ cégek a növekmény után járó adóterheket (a feltöltési kötelezettséget valamint az éves adót) halasztva teljesíthetik.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adójukat ugyan a normál szabályok szerint kell megállapítaniuk, azonban ezt halasztva, a tárgyévet követõ két adóév során kell megfizetniük. Ráadásul az adóhitel számítása során nem kell figyelembe venniük az osztalék- és kamatjövedelmeket, valamint bizonyos kapcsolt vállalkozástól kapott visszafizetési kötelezettség nélküli juttatásból származó bevételeket. A növekedési adóhitelt csak a legalább három adóéve mûködõ, eben az idõszakban átalakulással nem érintett vállalkozások vehetik igénybe, ha errõl határidõben az adóhatóság részére nyilatkoznak. A növekedési adóhitellel halasztott adó mindezeken túl még akár tovább is csökkenthetõ tárgyi eszköz beruházás és létszámnövelés megvalósítása esetén.


A fentiek szerint támogatott adóalanyok tao-alanyiságának megszûnésekor azonban a még meg nem fizetett adóhitel azonnal esedékessé válik.


Bírság visszatérítése


A vállalkozások által fizetendõ bírságok és egyéb jogkövetkezmények növelik a társasági adó alapját. Az ennek ellentételezésére bevezetett új szabályok szerint azonban ezek visszatérítése az adóalap csökkentéseként vehetõek figyelembe már a 2015-ös adókalkulációk során is (a korábbi szabályok csak ezek elengedéséhez rendeltek adóalap-csökkentést).


Progresszív mentesség


A külföldön adóztatható jövedelmek mentesítése szigorúbbá válik. A progresszív mentesítés bevezetésével ugyanis az adót már nem csupán a hazai jövedelem kapcsán kell megállapítani, hanem a külföldi fióktelep, telephely jövedelmével együtt, majd az így megemelt progresszív adóalapra számított adóból kell a külföldön adóztatható jövedelemre jutó társasági adót levonni. A törvényváltozás 2015. július 25-én lépett hatályba.
vissza a hirekhez