Hírek

Közeleg a 2014-es transzferár-nyilvántartások elkészítésének határideje.

vissza a hirekhez

Balázs Péter, Kiss Ágnes: Közeleg a 2014-es transzferár-nyilvántartások elkészítésének határideje

2015.04.17. 15:59 Forrás: www.adozasrolerthetoen.blog.hu  leitnerleitner


Közeledik a 2014-es transzferár-nyilvántartások elkészítésének határideje, amely most is a társasági adóbevallások tényleges benyújtási idõpontjával esik egybe, vagyis naptári év szerint adózóknál legkésõbb 2015. május 31-e lehet. Bár a nyilvántartási értékhatárok növekedtek, ezáltal a dokumentálandó ügyletek köre csökkent, de a kapcsolt vállalkozások mégsem lélegezhetnek fel. Hiszen a könnyítésekkel párhuzamosan az adóhatóság ellenõrzései alaposabbak, szigorúbbak lettek. Így mára a transzferárazás az egyik legnagyobb adókockázatot jelentõ terület. Különösen fontos ezért a transzferár-nyilvántartások átgondolt és megalapozott elkészítése. A futószalagon vagy épp a kellõ alátámasztás nélkül készülõ dokumentációk késõbb bizony könnyen megbosszulhatják magukat.A transzferár ellenõrzések ma már minden átfogó adóellenõrzés szerves részét adják. Az adóellenõrök vizsgálják, hogy a nyilvántartásokat határidõre elkészítették-e, és felülemelkedve a formai kritériumok mechanikus vizsgálatán most már a dokumentációban leírtak valóságtartalmával is mélyebben foglalkoznak. A szerzõdések mögé nézve az üzleti tartalmat keresik, érdemben vizsgálják, hogy a kapcsolt vállalkozások egymás között alkalmazott árai valóban megfelelnek-e a piaci áraknak, és hogy kellõképpen alátámasztották-e azok meghatározását. Az ellenõrzések hatékonyságának javulását jelzi, hogy évrõl évre növekszik a transzferár-ellenõrzések során feltárt adóhiány: amíg 2011-ben még csak 18 milliárd forint volt, addig 2013-ban már meghaladta a 33 milliárd forintot.


Ahhoz, hogy az adózó a szokásos piaci árat kellõképpen alá tudja támasztani, használhatjaSokszor azonban az adózó nem rendelkezik az elsõ és a második pontban említett adatokkal, így kézenfekvõ megoldásként használhatná az ingyenes adatbázisokat. Ezek hátránya azonban, hogy sokszor nem lehet kellõ minõségû és mennyiségû mintát találni bennük. És bár kevés sikerrel kecsegtet a megfelelõ minta megtalálása, a keresés és az elemzések elvégzése rendkívül munkaigényes.


Ha tehát ingyenes forrásból nem jutunk elõbbre, és nincsenek úgynevezett belsõ összehasonlító adataink (azaz nekünk vagy egy kapcsolt vállalkozásunknak hasonló termékre/szolgáltatásra vonatkozó szerzõdése egy csoporton kívüli, független féllel), akkor nagy szükség lehet a fizetõs adatbázis igénybevételére. Ráadásul, mivel a 2013-tól bevezetett könnyítések hatására már csak a nagy értékû (éves szinten 50 millió forint nettó értéket meghaladó) ügyleteket kell transzferár-nyilvántartással lefedni, érvényesen már nincs valódi esély a fizetõs adatbázisok használatát azok „aránytalan költségeire” hivatkozva elutasítani; még akkor sem, ha ez az alapelv mind a mai napig a hazai transzferárazás szabályainak része. Azért sem tanácsos megpróbálni megúszni a fizetõs adatbázis használatát, hiszen a nyilvántartási kötelezettségek csökkenésével az egy nyilvántartásra jutó revizori idõ jelentõsen megnõtt, vagyis jó eséllyel ki fog derülni, ha nem jó adatbázist választottunk.


Maradnak tehát a fizetõs adatbázisok. Ezekbõl ugyan több is van, de az adóhatóság azokat részesíti elõnyben, amelyek lehetõvé teszik a széleskörû és nagy kombinációjú kereshetõséget, valamint a cégszintû adatok megjelenítését, ezáltal biztosítva a kapcsolt felekkel és a közöttük megvalósuló ügylettel való összehasonlíthatóságot. Sajnos ezek a követelmények jelentõsen leszûkítik a választási lehetõségeinket. Az adatbázisok egy része ugyanis nem alkalmas cégszintû adatok lekérésére, vagy ha igen, akkor az adatbázisban szereplõ minta mutatkozik szûkösnek.


Végül gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a viszonylag drága, ám mind nemzetközi, mind hazai szinten a legelfogadottabb adatbázissal keressünk, ez pedig az úgynevezett AMADEUS adatbázis („Analyse Major Databases from European Sources”, Bureau Van Dijk). Az adatbázis Európa 41 országából származó több mint 4 millió társaságra vonatkozóan tartalmaz akár 10 évre visszamenõ részletes pénzügyi adatokat. A mérleg és eredmény-kimutatás adatait részletesen tartalmazó adatbázisból lekérhetõek minden egyes regisztrált cég adatai, a pénzügyi mutatószámok, a tevékenységi adatok és leírások, az alkalmazottak számadatai, az ügyvezetõk neve, valamint a csoportba tartozó vállalkozások azonosító adatai is. Az adatbázis segítségével olyan társaságokra kereshetünk rá, amelyek azonos régióban, azonos tevékenységi körben, hasonló mérettel, hasonló alkalmazotti létszámmal és forgalmi mutatókkal mûködnek, és ezért funkcionálisan, valamint nagyságrendileg is összemérhetõek az érintett céggel.


A LeitnerLeitner csoport is az AMADEUS adatbázissal végzi el az összehasonlítható adatok gyûjtését a transzferár-nyilvántartások elkészítéséhez, ugyanis ez jár a legkisebb adókockázattal, hiszen ellenõrzései során a NAV is az Amadeust használja leggyakrabban. Aki tehát biztosra akar menni, annak mindenképpen ajánljuk a transzferárazási terület alapos elemzését és a ellenõrzések során referenciapontot jelentõ adatbázis használatát akár tanácsadó bevonásával.vissza a hirekhez