Hírek

Cégalapítás egy forintból,Ingyen? Ne dõljön be!

vissza a hirekhez

Gyakorlatilag ingyenes cégalapítást kínál több internetes hirdetés is.................

2015.03.25

 

Szerzõ: hvg.hu

 

Címkék: cégalapítás; új Polgári törvénykönyv; cégalapítás költségei; én és a cégem; kft törzstõke;

 

Gyakorlatilag ingyenes cégalapítást kínál több internetes hirdetés is, amikrõl azonban kattintás után kiderül, hogy valójában csak a törzstõke befizetésének halasztásáról van szó. Ráadásul súlyos korlátozásoknak kell eleget tennie a tulajdonosoknak.

 

Az új Polgári Törvénykönyv valóban lehetõvé teszi, hogy 1 forintos törzstõkével jegyezzenek be egy kft.-t, azonban korántsem ösztönzi azt. Mindamellett, hogy a korábbi félmillió forinthoz képest hárommillióra emelték a korlátolt felelõsségû társaság törzstõkéjét, lehetõvé tették, hogy az alapításkor elegendõ a legkisebb pénzbeli hozzájárulásnak eleget tenni - tehát akár 1 forintot befizetni. A fennmaradó összeget – ez esetben 2 999 999 forintot – pedig a korábbi egy éves határidõ helyett, elegendõ az alapító okiratban meghatározott idõpontig megfizetni, magyarul bármeddig. Tehát a törzstõke befizetése nem maradhat el, azonban határideje valóban kitolható.

 

Az így nyert idõ, azonban áldozatot követel: ez pedig a tagok jogainak jelentõs korlátozása mindaddig, amíg tartozásukat teljes egészében ki nem egyenlítették. Az 1 forintos Kft. esetén például nem fizethetõ ki osztalék a tagoknak mindaddig, amíg a törzstõke el nem éri a 3 millió forintot. Magyarán a tagok mindaddig nem vehetnek ki nyereséget a cégükbõl, amíg a hiányzó törzstõke nincs befizetve. A PTk. azt is elõírja, hogy a tagok saját vagyonukkal felelnek a társaság tartozásaiért a be nem fizetett összeg erejéig. Tehát mindaddig, amíg a teljes törzstõke nincs befizetve, a tagok maguk lesznek felelõsek a cég tartozásaiért, ideértve például az adótartozásokat is. Így elesnek attól a joguktól, ami valójában a kft. lényege, hogy a tagok csak korlátolt felelõsséggel tartoznak befektetésükért – foglalja össze a Piac&Profit.

 

A körültekintõen akkor tud céget alapítani, ha az erre szakosodott számviteli, és jogi szakember segítségét kéri.

 

 vissza a hirekhez