Hírek

Adóhatósági személyi jövedelembevallás elkészítése.

vissza a hirekhez

Kálmán Veronika: Személyi jövedelembevallás az adóhatóság közremûködésével

2015.02.11. 15:02 leitnerleitner

 

Forrás:adozásrolerthetoen.blog.hu

Ha a munkáltató nem ajánlotta fel számunkra, vagy mi nem kértük a munkáltatói adómegállapítást, még akkor is túleshetünk egyszerûen a személyi jövedelemadó-bevallás feladatán: ugyanis az adóhatóság közremûködését is kérhetjük az egyszerûsített bevallás elkészítéséhez.

Ezt 2015. február 16-ig tehetjük meg az adóhatóság által kipostázott adóbevallási csomagban található nyomtatvány (1453NY) postai visszaküldésével vagy a formanyomtatvány elektronikus kitöltésével és ügyfélkapus beküldésével (letölthetõ a www.nav.gov.hu oldalról a kiemelt témák SZJA címszó alatt (1453NY)).

Az egyszerûsített bevallás akkor alkalmazható, ha valakinek 2014-ben kizárólag olyan bevallásköteles bevételei voltak, amelybõl a munkáltató adót/adóelõleget vont le, ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékû jog átruházásából származott jövedelme vagy az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherviselést választotta. Nem kérhetik az adóhatóság közremûködését az egyéni vállalkozók (kivéve, ha vállalkozói tevékenységüket egész évben szüneteltették) és az õstermelõk sem, valamint azok sem, akik egyéb ok miatt kötelezettek az önadózásra (például a külföldiek, vagy akik árfolyamnyereségbõl / tartós befektetésbõl szereztek jövedelmet). Nem akadálya ugyanakkor az egyszerûsített bevallás választásának, ha valaki adókedvezményt érvényesít (például családi adókedvezmény), vagy az adója 1+1%-ról rendelkezik.

Az adóhatóság a beküldött 1453NY-es nyomtatványon szereplõ adatok alapján készíti el az egyszerûsített adóbevallást. Ezért a nyomtatványon szerepelnek a magánszemély azonosító adatai, továbbá a 2014-es évi jövedelmeket érintõ olyan adatok, amelyek egyébként nem állnának az adóhatóság rendelkezésére.

Az így elkészített egyszerûsített bevallást az adóhatóság 2015. április 30-ig megküldi az adózónak, illetve közli a bevallás alapjául szolgáló adatokat. Ha a magánszemély adózó nem ért egyet a bevallásban foglalt adatokkal, azokat javíthatja, kiegészítheti. Ha az adatok helyesek, további teendõ nincs.

Szükség esetén, a bevallást a javított vagy kiegészített adatokkal 2015. május 20-ig kell az adóhatóság részére visszaküldeni. Ekkor kell az 1+1%-ról szóló rendelkezõ nyilatkozatokat is csatolni. Az adóhatóság a javított adatoknak megfelelõen ismét elkészíti az immár korrigált bevallást, melyrõl 2015. június 20-ig küld értesítést.

Az adó megfizetésének határideje, ha nincs javítás, 2015. május 20-a, ha javításra van szükség, akkor az értesítés kézhezvételét követõ 30 nap. Az elektronikusan beadott bevallásoknál azonban még javítás esetén is 2015. május 20-áig kell megfizetni az adót.

A visszatérítendõ adó kiutalására az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésre, melyet a bevallás beérkezésétõl, egyéb javítás esetén az adóhatóság értesítésének kézhezvételétõl kell számítani.vissza a hirekhez