Hírek

Jancsa-Pék Judit: EKÁER: „VAGY”=„ÉS”?

vissza a hirekhez

Március 1-ig tart még az elektronikus közúti árukövetõ rendszer (EKÁER) teszt idõszaka és a büntetési moratórium.

Jancsa-Pék Judit: EKÁER: „VAGY”=„ÉS”?


2015.02.02. 11:43 forrás: leitnerleitner


Március 1-ig tart még az elektronikus közúti árukövetõ rendszer (EKÁER) teszt idõszaka és a büntetési moratórium. Szerencsére, mert még mindig vannak megválaszolatlan, vitás kérdések a rendszer használata körül. Talán az egyik legnagyobb horderejû, a szabályozás alapjait érintõ értelmezési nehézség egyetlen picinyke szó, a „vagy” kötõszó használata miatt alakult ki a mentességekkel kapcsolatban.


Az adózás rendjérõl szóló törvény ugyanis így fogalmaz:


„Mentes az EKÁER bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjármûvel egy fuvarozás keretében szállítandó
- nem kockázatos termék tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 2 millió forintot nem haladja meg;
- a kockázatos élelmiszer tömege a 200 kilogrammot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250.000 forintot nem haladja meg;
- az egyéb kockázatos termék tömege az 500 kilogrammot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.”


A problémát a „vagy” értelmezése okozza. Ennek jelentése a köznyelvben, hogy akkor érvényes egy szabály valakire, ha a felsorolt feltételek közül legalább az egyik igaz rá. Ugyancsak a köznyelv szerint, ha egy szabályban két feltételt az „és” kötõszó köt össze, akkor a két feltételnek egyszerre kellene igaznak lennie ahhoz, hogy a szabály érvénybe lépjen.


Ugyanakkor a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által is immár közösen képviselt álláspont ezzel szemben az, hogy az útdíjköteles gépjármûvel folytatott közúti fuvarozáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség alól kizárólag az mentesül, akinek a szállítmánya sem a 2500 kg-os súlyhatárt, sem a 2 millió forint adó nélküli ellenértéket nem haladja meg. Analógiaként igaz ez a kockázatos élelmiszerek és más kockázatos termékek körében használatos mentességre is. Az NGM és a NAV értelmezésében tehát a feltételek között nem a „vagy”, hanem „és” kötõszót feltételeznek. Errõl az értelmezésrõl szólnak az alábbi ábrák.


Az általános nem kockázatos termékkörben:


ekaer_dontesi_fa1.jpg


A kockázatos élelmiszerek és más kockázatos termékek körében:


ekaer_dontesi_fa2.jpg


A törvény betûje szerint tehát hiába lenne kisebb az EKÁER-t használók köre, az NGM és a NAV azonban nagyobb körre, több szereplõre terjeszti ki a kötelezettségeket. Valószínû, hogy a jogalkotó a mentességet eleve szûkre szerette volna szabni, de véletlenül nem a megfelelõ szót alkalmazta, ezért várható a szöveg újrafogalmazása.


Érdemes tehát a cégek EKÁER jelentési struktúrájának kialakításakor erre a szûkebb értelmezésre felkészülni. Bár a jogszabályváltozásra még várnunk kell, a közúti ellenõrzések során a hatóságok már most is a szûkebb „és” értelmezés szerint ellenõrzik a szállítmányokat.


 


 vissza a hirekhez