Hírek

Tagi kölcsön kiváltása – Induljon tiszta lappal!

vissza a hirekhez

Nem ritka, ha a vállalkozások tulajdonosai tagi kölcsönnel egészítik ki a cég bevételeit, ezt az állapotot azonban több okból sem érdemes tartósan fenntartani.

Tagi kölcsön kiváltása – Induljon tiszta lappal!

 

2014.11.12.Forrás:vallalkozokhitele.hu

 

Nem ritka, ha a vállalkozások tulajdonosai tagi kölcsönnel egészítik ki a cég bevételeit, ezt az állapotot azonban több okból sem érdemes tartósan fenntartani. Aki tudja, érdemes még az év vége elõtt kiváltania a tagi kölcsönt, az egyik lehetséges megoldás a banki hitel lehet.

 

Nem ritka ma Magyarországon, hogy ha egy vállalkozás pénzzavarba kerül, és a kiadások fedezéséhez többlet forrás bevonására van szükség azt nem banktól, hanem saját magánvagyonából biztosítja a tulajdonos. Ez a cég részére nyújtott hitel a tagi kölcsön, amit – ahogy nevébõl is adódik – csak ideiglenesen kap meg a vállalkozás, azt elõbb-vagy utóbb vissza kell fizetni, így nem is válik a saját tõke részévé.

Bürokrácia és adóteher

 

Bármennyire is egyszerûnek tûnik a vállalkozás ilyen módon történõ kisegítése, a tagi kölcsön esetében sok apróságra oda kell figyelni. Mindenekelõtt nagyon alaposan dokumentálni kell, hogy mikor, kitõl, mennyi idõre, és milyen feltételek mellett nyújt forrást a vállalkozásnak. El kell dönteni, hogy a tulajdonos kap-e a finanszírozásért cserébe kamatot, és nem szabad megfeledkezni ennek adóvonzatáról sem: ha elengedik a kamatot, akkor a vállalkozásnál többletjövedelem keletkezik, azaz az adóalap részévé válik. Kamatfizetés esetén azonban pont fordított a helyzet, ugyanis ilyenkor a tulajdonosnak kell a szja-bevalláskor ezt kamatjövedelemként figyelembe vennie.

 

A körmünkre néznek

 

A tagi kölcsönnek azonban nem csak a komoly adóvonzat és bürokratikus jelleg a hátránya, különösen akkor, ha ez a helyzet hosszabb távon is fennáll.

 

Az egyik leggyakrabban hangoztatott érv, hogy a tagi kölcsönnel szemben, hogy aki így segíti vállalkozását, komoly ellenõrzésekre számíthat az adóhatóság részérõl, vagyonosodási vizsgálat keretében nagy eséllyel meg fogják nézni a kölcsönadott pénz forrását. Nem csak

 

A tagi kölcsön többlet TAO-t jelent

 

2013-tól a tartósan veszteséges cégek tagi kölcsönbõl történõ finanszírozásának visszaszorítása érdekében megszigorították a nyereségminimum számítását. Az új számítás alapján a nyereségminimum meghatározásakor a társaság összes bevételét növeli a magánszemély tag által adott kölcsön fele. Ennek következtében nagyobb lesz a nyereségminimuma azoknak a cégeknek, amelyek tagi kölcsönt kaptak, és nem fizették vissza. Ez azonban egyben magasabb társasági adót is jelenthet, ugyanis bizonyos esetekben az adó alapja a nyereségminimumhoz.

 

Megoldások a tagi kölcsön kivezetésére

 

A tagi kölcsön kivezetése egy vállalkozásból a fentiek fényében logikus lépésnek tûnik, azonban sokszor egyáltalán nem olyan egyszerû ezt meglépni, mint amennyire ez elsõre tûnik. Természetesen kézenfekvõ megoldás lenne a kölcsön egyszerû visszafizetése, de ebben az esetben számolni kell a fenti tranzakciós díjakkal, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy a vállalkozás nélkülözni tudja ezt az összeget. Ha a tulajdonos abban a helyzetben van, hogy elengedheti a cég tartozását, ajándékozási illetéket kell megfizetni. Ugyancsak megoldást jelenthet más – nem tulajdonos – magánszemélytõl vagy éppen gazdasági társaságtól történõ hitelfelvétel, feltéve, ha találunk ilyet.

 

A legtisztább, és egyben a legegyszerûbb megoldást a tagi kölcsön lombard hitellel történõ kiváltása jelentheti. Ilyenkor a bank a tagi kölcsönnel megegyezõ összegû hitelt nyújt a cégnek, amely ebbõl visszafizeti a tulajdonos által kölcsönadott összeget, utóbbi pedig a visszafizetett tagi kölcsönt beteszi a bankba. Ez a bankbetét lesz a fedezete annak a hitelnek, amit a cég kap. A tagi kölcsön ily módon történõ kiváltása nem zavarja meg a cég napi mûködését, ellenben a tulajdonostól kapott kölcsön kikerül a fõkönyvbõl, helyére pedig más soron a banki tartozás kerül, ami már egy sokkal üzletibb természetû modellnek számít.

 

A tulajdonosnak azért elõnyös a tagi kölcsön lombardhitellel való kiváltása, mert a cége olyan bankhitelhez jut, amelynek fedezete a saját bankbetétje lesz. A tagi kölcsönnel szemben a bankbetét után kamatot kap a cégtulajdonos, mint magánszemély, a hitel kamatát viszont a cége fizeti, vagyis a bevétel a tulajdonos, míg a kiadás a cég oldalán jelentkezik. Emellett az is szempont lehet, hogy ezzel a megoldással tisztán elhatárolódnak a cég, illetve a tulajdonos pénzeszközei, függetlenül attól, hogy a tulajdonos továbbra is jót áll cégéért. A vállalkozás hitelképessége szempontjából is hasznos a kiváltás, ugyanis a hitelbírálatnál általában hátránynak számít, ha egy cég tagi kölcsönnel rendelkezik.

 

Év végéig érdemes lépni

 

A mérleg és az adóbevallás mindig a december 31-i állapotot mutatja, így a jelenlegi helyzet az egy évig viszonyítási pontot jelent pályázatoknál, hitelkérelmeknél, és az adóhatóság elõtt. Éppen ezért annak, aki szeretné tagi kölcsönét valamilyen módon kiváltani, érdemes még az elõttünk álló másfél hónapban lépnie.

 

Címkék:  lombardhitel,lombard hitel,hitelfelvételvissza a hirekhez