Hírek

Már öt fõs vállalkozások is gondolkodhatnak tõkebevonásban

vissza a hirekhez

Bõvítette tõkeprogramját a Széchenyi Tõkebefektetési Alap (SZTA): olyan hazai mikro- és kisvállalkozások is fogadhatnak be tõkét, amelyek eddig a korábbi szabályok miatt nem pályázhattak visszatérítendõ fejlesztési forrásokra, de olyanok is, melyek stabil mûködésük ellenére nem is gondolták volna, hogy a tõkebevonás az õ szintjükön mûködõképes

Forrás:http://ujszechenyiterv.gov.hu/mar-ot-fos-vallalkozasok-is-gondolkodhatnak-tokebevonasban

 

 

 

 


Már öt fõs vállalkozások is gondolkodhatnak tõkebevonásban


Bõvítette tõkeprogramját a Széchenyi Tõkebefektetési Alap (SZTA): olyan hazai mikro- és kisvállalkozások is fogadhatnak be tõkét, amelyek eddig a korábbi szabályok miatt nem pályázhattak visszatérítendõ fejlesztési forrásokra, de olyanok is, melyek stabil mûködésük ellenére nem is gondolták volna, hogy a tõkebevonás az õ szintjükön mûködõképes megoldás lehet.


Az SZTA tõkekihelyezési konstrukciói átalakultak. Míg a 25 fõs foglalkoztatási szinten ezután jóval magasabb tõkeinjekcióhoz lehet jutni, addig a 100-200 ezer eurós fejlesztési forráshoz már a legalább öt fõt foglalkoztató (vagy ezt a létszámot 2 éven belül elérõ) vállalkozások is hozzáférhetnek. Persze nem kizárt az sem, hogy akár a ma még 5 fõnél kisebb létszámmal mûködõ vállalkozások között is találhatók ígéretes befektetési célpontok – nem egy mai sikeres magyar cég állt ugyanezen a lépcsõfokon mindössze néhány éve.


A csekély összegû tõkekihelyezés esetenként az alsó küszöb 100 ezer euró alatt is lehet, bár a 75 ezer euró értéket el kell érnie. Emellett az SZTA nyújthat tagi kölcsönt is, melynek összege ezen a jogcímen legfeljebb a befektetett összeg kétszerese lehet. Fontos elõny más finanszírozási formákhoz képest, hogy a tõkebevonás nem igényel magánforrást, nem igényel fedezetet, vagy más, a tõkebefektetést lehetõvé tevõ saját pénzügyi eszközt vagy hátteret. Ami számít, az maga a vállalkozás: milyen piaci lehetõségei vannak, ezek hogyan használhatók ki a növekedés érdekében, mennyire felkészült a cég és vezetése a szintugrásra az üzleti életben és a piaci versenyben, milyen piacismerettel és partnerkapcsolati hálóval rendelkezik, és ezekben milyen potenciál rejlik. A célvállalkozás számára továbbra is szerzõdésben rögzített lehetõség az üzletrész visszavásárlása.


A csekély összegû tõkebefektetések gyakorlata azt mutatja, hogy a "tipikus" befektetési célpont, amennyiben beszélhetünk ilyenrõl, több éve stabilan mûködõ, nagyrészt a hagyományos iparágakban tevékenykedõ termelõ vagy szolgáltató cég, saját termékkel vagy szolgáltatással, meglévõ ügyfélkörrel és beszállítói körrel, jelentõs piacismerettel. Képes a folyamatos fejlõdésre, alkalmazkodásra, újításra, és tõkeigénye is a lehetõségek leghatékonyabb kihasználását jelzi. Célja, hogy néhány tízmillió forintnyi tõke bevonásával kézzelfogható, jövedelemtermelõ piacbõvítést, ügyfélszerzést vagy kínálatbõvítést, innovációs eredményeket érjen el, és be is tudja mutatni, hogy üzleti modellje révén ezt hogyan lenne képes végrehajtani.


A Széchenyi Tõkealapnál az említett biztos alapokkal egyértelmûen rendelkezõ jelentkezõk körében is gyakran tapasztaljuk: a legtöbb cégvezetõ aggódik, hogy vállalkozása az elõkészítõ átvilágítás során nem bizonyul tõkebefogadásra alkalmasnak. Azonban a hibák vagy hiányosságok leggyakrabban formai, technikai jellegûek, és mint ilyenek, javíthatók. Ami a befektetõ szemében sokkal inkább döntõ súllyal bír, az a cég és a vezetés felkészültsége, eddigi mûködése, lehetõségei és rugalmassága, képessége, lendülete és akarása, mert ez általában a legjobb garancia a befektetés megtérülésére.


A leírt konstrukcióval az SZTA már 17 hazai kisvállalkozásba fektetett be. Ahogyan látszik (http://www.szta.hu/befekteteseink) a befektetések a termelõ és szolgáltató szektor bármelyikébõl érkezhet.


A Széchenyi Tõkealap befektetési konstrukcióiról bõvebben az SZTA  honlapján (http://szta.hu/termekeink) olvashat.vissza a hirekhez