Hírek

Online pénztárgépekre való átállás

vissza a hirekhez

Online pénztárgépekre való átállás

 


NAV KÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye az online pénztárgépekre való átállásról

 

Közeleg az online pénztárgépekre való átállás elsõ ütemének határideje, ezért kérjük az

 

érintetteket, hogy kövessék nyomon, milyen teendõik vannak az átállással kapcsolatban.

 

 

 

1. Az online pénztárgépekre való átállás elsõ ütemének határideje: 2013. augusztus 31.!

 

A pénztárgéppel történõ nyugtaadási kötelezettséget hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkezõ pénztárgéppel teljesítõ adóalanyok esetében az adóhatóság 2013. augusztus 31-ét követõen – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót nem alkalmaz akkor, ha az adóalany ezen idõpontig az online pénztárgép üzembe helyezése érdekében regisztrál, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV

 

-tól üzembe helyezési kódot kér.

 

 

 

FONTOS!

 

 

 

Ha az adóalany igényelt online pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges kódot, de az online típusú gép megvásárlására és üzembe helyezésére 2013. augusztus 31-ig nem kerül

 

sor, úgy a 2013. augusztus 31. utáni idõszakban is – mindaddig, amíg az online típusú pénztárgépe használatát meg nem kezdi – köteles nyugtaadási kötelezettségét pénztárgéppel

 

teljesíteni, amely során továbbra is használhatja az elektronikus naplóval nem rendelkezõ

 

pénztárgépét.

 

A legfontosabb teendõ az online típusú pénztárgépek üzembe helyezési kódjának NAV-tól fenti idõpontig való igénylése az erre szolgáló nyomtatványon. Természetesen ezen túlmenõen szükséges lesz az is, hogy az adóalany igényeinek és lehetõségeinek megfelelõ

 

online típusú pénztárgépet szerezzen be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelés leadása elõtt körültekintõen tájékozódjanak

 

a már engedélyezett online típusú pénztárgépekrõl annak érdekében, hogy csak ténylegesen engedélyezett géptípusra adják le a megrendelést.

 

 

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni:

 

http://mkeh.gov.hu/sajto?page=details&oldal=1&news_id=600&parentID=778

 

 

 

A pénztárgép használatra kötelezett, elektronikus naplóval nem rendelkezõ pénztárgépet

 

használó adóalanynak természetesen lehetõsége van arra is, hogy az alábbi lehetõségek közül

 

válasszon:

 

a) vásárol egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkezõ pénztárgépet, amelyet

 

2013. december 31-ig használhat,

 

b) bérel egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkezõ pénztárgépet, amelyet 2013. december 31-éig használhat.

 

 

 

2. Azoknak a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyoknak, akiknek (amelyeknek) új

 

tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, és 2013.

 

augusztus 31-én nem rendelkeznek olyan rendeltetésszerû használatra alkalmas és mûködõképes pénztárgéppel, amelyet 2013. december 31-ig használhatnak, igényelniük kell a

 

NAV-tól 2013. augusztus 31-éig üzembe helyezési kódot annak érdekében, hogy az esetleges szankció alól mentesüljenek.

 

Amennyiben ezek az adózók 2013. augusztus 31. után bizonylatolási kötelezettségüknek – az online típusú pénztárgépük üzemeltetésének megkezdéséig – kézi kibocsátású nyugtával tesznek eleget, azt a NAV nem szankcionálja. Amennyiben az adóalany azt a tevékenységét, amelynek vonatkozásában a nyugtaadási kötelezettséget pénztárgéppel köteles teljesíteni 2013. augusztus 31-ét követõen kezdi meg, az adóhatóság az üzembe helyezési kód 2013. augusztus 31. utáni, de a tevékenység megkezdése elõtti igénylése esetén nem szankcionálja,

 

ha az adózó a nyugtaadási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával tesz eleget.

 

 

 

Budapest, 2013. augusztus 16.

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 vissza a hirekhez