Hírek

Adómentes juttatások 2013-ban

vissza a hirekhez

Adómentes juttatások 2013-ban

 

Idén ennyi maradt, amit a kifizetõk, munkáltatók adómentesen juttathatnak dolgozóiknak.

Adómentes juttatások 2013-ban

 

Saját forrás: Sütõné Harasta Krisztina ADÓ-EURO KFT

 

1./ Kulturális szolgáltatás igénybevételének adómentessége

 

2013. január 1-jétõl adómentesnek minõsül a kifizetõ, munkáltató által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott kulturális szolgáltatás: kiállítások, színház, tánc-, cirkusz- vagy zenemûvészeti elõadások, továbbá közmûvelõdési szervezetek által nyújtott kulturális szolgáltatások igénybevételére szóló belépõjegyek, bérletek vásárlása, de akár könyvtári beiratkozási díj.

 

2013-tól továbbra is adható adómentesen sporteseményekre szóló belépõjegy, bérlet.

 

A mentesség értékhatára évi 50 000 forint, mely értékhatár számításakor a sport- és kulturális célú juttatások értékét együttesen kell figyelembe venni.

 

 

 

2./ Adómentes biztosítás

 

Kockázati biztosítás 2013-tól havonta a minimálbér 30%-ig adómentes (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) ugyanazon díjat fizetõ személy (pl. kifizetõ) által ugyanazon biztosított személyre tekintettel fizetett díja. (Eddig a kockázati – halál esetére szóló – életbiztosítás, a visszavásárlási értékkel nem rendelkezõ baleset- és betegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizetõ kártérítési felelõsségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díja volt adómentes, értékbeli korlátozás nélkül.)

 

Nem adómentes a kockázati biztosítás díja akkor, ha a biztosító a szerzõdéses feltételekben meghatározott jogcímen – így különösen kármentesség jogcímen – az adott biztosítási idõszak(ok)ra esedékes díj 30%-át meghaladó engedményt (díjvisszatérítést vagy más vagyoni értéket) nyújt.

 

Továbbra is adómentes a kizárólag a díjat fizetõ kártérítési felelõsségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás (felelõsségbiztosítás) díja.

 

Visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás díja: A kockázati biztosításnak nem minõsülõ, határozatlan idejû (kizárólag halál esetére szóló), visszavásárlási értékkel rendelkezõ életbiztosítások rendszeres díja – összegbeli korlátozás nélkül – adómentes (függetlenül attól, hogy ezen biztosítások a törvény kockázati biztosításra vonatkozó meghatározása alapján nem tekinthetõek kockázati biztosításnak). Rendszeres díjnak az a díj minõsül, amelyet a biztosítási szerzõdés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerzõdés alapján az elõzõ évi kötelezõen fizetendõ díjak együttes összegének a KSH által közzétett, a díjnövelés évét megelõzõ mások évre vonatkozó éves fogyasztóiár-emelkedés 30%-kal növelt értékét.

 

(A teljes életre (halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel rendelkezõ életbiztosítások nem rendszeres díja (pl. az eseti díjak) a díjfizetés idõpontjában – a törvény szerint egyes meghatározott juttatásként adóköteles).vissza a hirekhez